Manuál

Ovládání topení, klimatizace, ohřevu TUV a větrání:

Vše lze zapnou nebo vypnout v aplikaci i4Comfort.

Pro ovládání domu přes internet lze použít jak telefony nebo tablety s Android nebo mobilní telefony a tablety od Appel: iPad, iPhone případně notebook či počítač.

Důležitou podmínkou správné funkce je mít v místě instalace systému i4Comfort připojení na internet s přidělenou veřejnou IP adresou, kterou Vám za drobný poplatek přidělí poskytovatel internetu. V případě potřeby vyřídíme vše za Vás – pouze nám předáte kontakt na poskytovatele internetu.

Poskytovateli internetu předejte tyto údaje: router připojující internet do objektu nastavit tak, aby probíhalo  přesměrování z venkovní sítě na vnitřní IP adresu 192.168.0.59 na TCP port 80. Dále zajistit pro servisní účely přesměrování UDP portu 59. Po přesměrování, žádáme poskytovatele internetu o zaslání přidělené veřejné IP adresy na náš mail:  i4comfort@a-technology.cz Následně předáme majiteli všechny podklady pro vzdálený přístup do systému i4Comfort.

Abychom mohli vše nastavit jak má být, potřebujeme zajistit tyto body:

1) v rozvaděči i4Comfort ukončen kabel FTP s rezervou 1m ukončený datovou zásuvkou RJ45

2) funkční internet v tomto kabelu (zapojeno do síťového routeru atd.) – není v našich možnostech zjišťovat proč něco není jak má

3) přidělená pevná IP adresa pro daný objekt, prosím zaslat IP adresu na náš mail: i4comfort@a-technology.cz

4) dodavatel routeru nebo poskytovatel připojení zajistí nastavení routeru dle pokynů: přesměrování z venkovní sítě na vnitřní IP adresu 192.168.0.59 na TCP port 80. Dále zajistit pro servisní účely přesměrování UDP portu 59

5) pokud bude potřeba zodpovědět dotazy – neváhejte nás prosím kontaktovat na tel: 00420 777 573 869

Základní tlačítka v horním panelu aplikace i4Comfort slouží pro zapnutí nebo vypnutí všech zařízení a technologií zapojených do systému i4Comfort.

Logika tlačítek “ Zapni vše“ , „Vypni vše“ , “ Režim zima / léto“ jsou naprogramovány dle Vašich individuálních požadavků.

Základní logika nastavení:

Zapni vše – zapnou se všechny topné okruhy topení, ohřev užitkové vody a klimatizace (klimatizace se zapne do režimu, který byl naposledy zvolen pomocí dálkového ovladače ke klimatizaci)

Vypni vše – vše co je zapojeno v systému se zcela nevypne, ale pouze přepne do úsporného režimu např. 15°C (předcházíte tím vymrznutí a poškození budovy)

Režim zima – topná soustava topí a chladící soustava je vypnutá (klimatizace doporučujeme před zimou přepnout dálkovým ovladačem klimatizace do režimu topení – symbol slunce – klimatizaci lze využít i na vytápění)

Režim léto – topná soustava je zcela vypnutá a klimatizace je zapnutá (klimatizace pracuje v režimu naposledy zvoleném dálkovým ovladačem – před létem doporučujeme přepnout do režimu chlazení – symbol vločka)

V přehledu jsou dále uvedeny jednotlivé místnosti (topné okruhy) a místnosti, kde je nainstalována klimatizace. Dle potřeby lze topení každé místnosti nastavit zvlášť včetně časového režimu během dne. Nastavení časového režimu a individuální přepnutí Komfort nebo Útlum lze pomocí ikonky Hodiny v položce s názvem dané místnosti. Pro uložení změny času a teploty klikněte na tlačítko Zapsat / OK. Při volbě Časový režim se bude vytápění chovat dle nastavených parametrů časového režimu. Při individuálně volbě Komfort nebo Útlum se bude topení chovat dle základního nastavení v Dalším nastavení.

Klimatizaci doporučujeme nechat běžet po celou dobu užívání objektu v režimu Zapnuto (i když objekt opustíte na několik hodin) – velmi levný provoz jak v režimu topení tak chlazení.

POZOR!!! všechny interní jednotky klimatizace musí být v nastaveny do jednotného režimu – v zimě na topní symbol SLUNCE, v létě na chlazení symbol VLOČKA. Pokud bude jedna z jednotek nastavena jinak než ostatní, např. na jedné budeme mít nastaveno chlazení a ostatních topení – všechny jednotky přestanou pracovat a vyhodí chybu „E7″. Nápravu provedete nastavením na dálkovém ovladači.

Doporučujeme dvakrát ročně změnit režim topení/chlazení a požadovanou teplotu – pak jen pomocí aplikace i4Comfort zapnout/vypnout interní jednotky.

Temperace klimatizací v zimním provozu a režimu útlum (vypnuto) zabezpečuje sepnutí klimatizace na topní (pokud je nastaveno topení SLUNCE) v požadovaném čase od / do. Cílem je snížit náklady na temperování objektu při Vaší nepřítomnosti.

Termostat topení v místnosti: lze přepnout lokálně režimy v dolní části displeje Slunce, Měsíc, Hodiny / Teplota v horní části je teplota aktuální a pod ní je uvedena teplota žádaná

Slunce – topí na komfortní teplotu / Měsíc – topí na útlumovou teplotu / Hodiny – nastavení korekce teploty

Termostat topení i4Comfort i4c_termostat_slunce i i
Displej v klidovém režimu (shora: teplota aktuální, teplota žádaná, čas) Displej v režimu komfort (topení topí na komfortní teplotu 21°C) Displej v režimu útlum (topení topí na úspornou teplotu 16°C) Displej v režimu korekce aktuální teploty (stiskem +, – zvyšujete nebo snižujete teplotu)

Doporučení pro majitele objektů – pokud nejste v zimním období v objektu: je vhodné teplotu v objektu udržovat na úrovni 15°C, při nižších teplotách může docházet ke srážení vlhkosti na vnitřní straně stěny a zvýšená vlhkost může trvale poškodit vybavení objektu. Především první zimu po dokončení stavby je velmi nutné hlídat vzdušnou vlhkost uvnitř – stavba uvolňuje ze stěn a podlahy vodu použitou při výstavbě. Především při odvlhčování a chlazení místností musí dbát uživatel zvýšenou pozornost, zda řádně odtéká zkondenzovaná voda vytvářená v interních jednotkách do odpadu. Prach či jiné nečistoty mohou ucpat odtok kondenzátu a způsobit škody vytečením kondenzátu po stěně na podlahu či nábytek.

Dálkový ovladač klimatizace:

i4C klimatizace dalkovy ovladac

 

Podrobný manuál klimatizace ke stažení zde.

ikona

 

Manuál k ohřívači teplé užitkové vody se stříbrným horním víkem  ke stažení zde: CZ, SK.

Manuál k novějšímu provedení s černým víkem ke stažení zde: CZ

V případě požadavku na servis nás prosím kontaktujte na mail: i4comfort@a-technology.cz

Uvádějte prosím číslo servisní smlouvy a popis závady s termínem, kdy budete přítomni v objektu nebo na koho se obrátit ohledně přístupu do objektu při Vaší nepřítomnosti.

 

Odeslat nezávaznou poptávku